Webinar on Demand: (In Swedish) Integrera text och andra grafiska element i CATIA V5-modeller med Type3

June 17, 2014

Type3 V5 har utvecklats för att CATIA V5-användare snabbt och enkelt ska kunna integrera text, logotyper, serienummer, grafiska element eller symboler tidigare i designprocessen för simulering, validering och produktion.

Registrera dig nedan för att få tillgång till det inspelade webinariet direkt.

Feel free to share
LinkedInLinkedin TwitterTwitter FacebookFacebook EmailMail
comments powered by Disqus

Contact me for more information about CATIA!

Johan Schenning

 johan.schenning@techniatranscat.com

 +46 (0) 73 377 24 68